For English scroll down

Vacature: Electrical engineer

Over Locsense

Locsense B.V. is een innovatief bedrijf wat lab instrumenten ontwikkelt en levert voor in-vitro testen. In-vitro celkweektechnologie op basis van menselijk materiaal neemt een vlucht, mede omdat dit in potentie een betere voorspellende waarde heeft voor medicijn effectiviteit en toxiciteit dan dierproeven. De Locsense Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is geschikt voor het monitoren van cel groei, cel kweek kwaliteit en cel activiteit.

Functie

Binnen deze functie ben jij verantwoordelijk voor electronica ontwerp en implementatie. Je ontwikkelt de nieuwe generatie impedantie meetinstrumenten. Je houdt je onder andere bezig met:

 • Monitoren van projecten op het gebied van kwaliteit en planning
 • PCB ontwerp en ontwikkeling
 • Component selectie en prototyping
 • Opstellen en uitvoeren van test protocollen
 • Documentatie

Profiel

Je bent een ervaren electrical engineer (> 3 jaar) en kan goed zelfstandig werken. Je herkent je in de hieronder genoemde criteria:

 • Afgeronde opleiding elektrotechniek (wo of hbo met aantoonbare relevante werkervaring)
 • Ervaring in meetinstrumentatie ontwikkeling
 • Kennis van signaal transport en processing, tot MHz range
 • Interesse in laag spanningsmetingen, en hoog frequente sensor toepassingen
 • Kennis van relevante directives, bijvoorbeeld laag spanning en EMC standaarden
 • Kennis van of interesse in FPGA implementatie

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen voor 30 november 2023 worden gericht aan Susan Roelofs, PhD (managing director Locsense) email: s.h.roelofs@locsense.nl

Vacancy: Electrical engineer

About Locsense

Locsense B.V. is an innovative company that develops and supplies lab instruments for in-vitro testing. In-vitro cell culture technology based on human material is taking off, partly because it has the potential to have a better predictive value for drug effectiveness and toxicity than animal testing.

The Locsense Artemis impedance spectrometer/TEER detector is suitable for monitoring cell growth, cell culture quality and cell activity.

Position

Within this position you are responsible for electronics design and implementation. You develop the new generation of impedance measuring instruments. Among other things, you are involved in:

 • Monitoring projects in terms of quality and planning
 • Signal generation and data acquisition
 • PCB design and development
 • Component selection and prototyping
 • Drafting and executing test protocols
 • Documentation

Your profile

You are an experienced electrical engineer (> 3 years) and you can work independently. You recognize yourself in the criteria listed below:

 • Completed education in electrical engineering (university or higher professional education with demonstrable relevant work experience)
 • Experience in measurement instrument development
 • Knowledge of signal transport and processing, up to MHz range
 • Interest in low voltage measurements, and high frequency sensor applications
 • Knowledge of relevant directives, for example low voltage and EMC standards
 • Knowledge of or interest in FPGA implementation

Contact

Questions and applications regarding this position can be directed to: Susan Roelofs, PhD (director Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl. Please respond before the 30 november 2023.