For English scroll down

Vacature: Electrical engineer

Over Locsense

Locsense B.V. is een innovatief jong bedrijf welke in-vitro bio-electronica instrumenten ontwikkelt. Wij dragen bij aan het verminderen en vervangen van dierproeven ten behoeve van medicijn ontwikkeling en cosmetica, door het leveren van meetinstrumenten voor in-vitro testen. De Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is geschikt voor het monitoren van cel groei, barriere kwaliteit en cel activiteit.

Functie

Binnen deze functie ben jij verantwoordelijk voor electronica ontwerp en implementatie. Je ondersteunt de huidige en ontwikkelt de nieuwe generatie impedantie meetinstrumenten. Je houdt je onder andere bezig met:

 • Signaal generatie en data acquisitie front-end ontwikkeling
 • PCB ontwerp en ontwikkeling
 • Component selectie en prototyping
 • Opstellen en uitvoeren van test protocollen
 • Documentatie
 • Optioneel: Ontwikkelen van embedded software

Profiel

Je bent een ervaren electrical engineer (> 3jaar) en kan goed zelfstandig werken. Je herkent je in de hieronder genoemde criteria:

 • Afgeronde opleiding elektrotechniek (hbo, wo or mbo met aantoonbare relevantie werkervaring)
 • Ervaring in meetinstrumentatie ontwikkeling
 • Kennis van signaal transport en processing, tot MHz range
 • Interesse in laag spanningsmetingen, en hoog frequente sensor toepassingen
 • Kennis van relevante directives, bijvoorbeeld laag spanning en EMC standaarden

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen voor 30 augustus 2021 worden gericht aan Susan Roelofs, PhD (managing director Locsense) email: s.h.roelofs@locsense.nl

Vacancy: Electrical engineer

About Locsense

Locsense B.V. is an innovative company, which focuses on the development of in-vitro bio-electronic solutions. We contribute to reduction and replacement of animal testing for drug development and cosmetics, by providing measurement equipment for in-vitro tests. The Artemis impedance spectrometer/TEER is capable of monitoring cell growth, barrier integrity and cell activity. These parameters are relevant to determine e.g. toxicity and efficacy of drug compounds.

Position

In this position you will be responsible for electronics design and implementation. You will be supporting the existing and developing the next generation of impedance measurement hardware. Responsibilities include:

 • Signal generation and data acquisition front-end design
 • PCB design and development
 • Component selection and prototyping
 • Setting up testing protocols
 • Documentation
 • Optional: Embedded software development

Your profile

You are an experienced electrical engineer (>3 years) who is able to work independently and can recognize yourself in the criteria below:

 • Completed degree in electrical engineering (BSc. MSc.)
 • Experienced in instrumentation development
 • Understanding of high-frequency signal transportation and processing
 • Special interest in low voltage, high frequency sensing applications
 • Knowledge of regulatory directives (low voltage, EMC standards)
 • Dutch

Contact

Questions and applications regarding this position can be directed to: Susan Roelofs, PhD (director Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl. Please respond before the 30th of august 2021.