For English scroll down

Software / FPGA engineer

Locsense B.V.

Locsense B.V. is een innovatieve ontwikkelaar van in vitro bio-elektronische oplossingen. We dragen bij aan het verminderen en vervangen van dierproeven voor medicijnontwikkeling en cosmetica, door meetapparatuur voor in vitro testen te leveren. De Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is in staat om celgroei, barrière-integriteit en celactiviteit te monitoren. Deze parameters zijn relevant om b.v. toxiciteit en werkzaamheid van geneesmiddelen te bepalen.

Vacature

Als software / FPGA engineer bij Locsense maak je deel uit van ons interdisciplinaire team van engineers. Je neemt verantwoordelijkheid en bent in staat om goed te communiceren. Taken omvatten het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een op FPGA gebaseerde signaalprocessor. Je hebt de mogelijkheid of interesse om buiten je eigen professionele domein te handelen. Wij zijn gevestigd in een dynamische omgeving op Kennispark Twente vlakbij de Universiteit Twente.

Profiel

De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel:

  • Afgeronde opleiding in Informatica / Software engineering (BSc./ MSc.) of aantoonbaar relevante ervaring en opleiding.
  • Ervaring met FPGAs
  • Starter / Medior ervaring
  • Ervaring met of kennis van hogesnelheid signaalverwerking

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen worden gericht aan: Susan Roelofs, PhD (directeur Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.

Software engineer with knowledge of FPGAs

Locsense B.V.

Locsense B.V. is an innovative developer of in-vitro bio-electronic solutions. We contribute to reduction and replacement of animal testing for drug development and cosmetics, by providing measurement equipment for in-vitro tests. The Artemis impedance spectrometer / TEER impedance spectrometer is capable of monitoring cell growth, barrier integrity and cell activity. These parameters are relevant to determine e.g. toxicity and efficacy of drug compounds.

Position

As a software/FPGA engineer at Locsense you will be part of our interdisciplinary team of engineers. You take responsibility and are able to communicate well. Tasks include design, development and testing of an FPGA based signal processor. Your have the ability or interest to act outside your own professional domain.  We are situated in a lively environment at Kennispark Twente close to the University of Twente.

Your profile

The ideal candidate fits the following profile:

  • Completed degree in Computer Science / Software Engineering (BSc./MSc.) or demonstrated relevant experience and education.
  • Experience with FPGAs
  • Entry / Medior level
  • Experience with or knowledge of high-speed signal processing

Contact

Questions and applications regarding this position can be directed to:

Susan Roelofs, PhD (managing director, Locsense BV.), email: s.h.roelofs@locsense.nl