For English scroll down

Stage opdracht: Marketing strategie in-vitro testen

Kom stage lopen bij Locsense

Locsense B.V. is een innovatieve ontwikkelaar van bio-electronica. We dragen bij aan het verminderen en vervangen van dierproeven voor medicijnontwikkeling en cosmetica, door meetapparatuur voor in-vitro testen te ontwikkelen. De Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is in staat om celgroei, barrière-integriteit en celactiviteit te monitoren. Deze parameters zijn relevant om b.v. toxiciteit en werkzaamheid van geneesmiddelen te bepalen.

Een voorbeeld is de toepassing op huidcellen. Dierproeven voor cosmetische doeleinden zijn sinds 2013 verboden. Het testen van cosmetische componenten op huidcellen in kweek is een alternatieve methode. Wij ontwikkelen en leveren instrumenten om hier metingen aan te doen en zo de groei te volgen en de mate van irritatie /beschadiging die mogelijkerwijs optreedt na het blootstellen aan componenten/ingrediënten voor o.a. medicijnen en cosmetica.

Opdracht

De in-vitro testmarkt voor farmaceutische en cosmetische ingrediënten is volop in ontwikkeling en hierin spelen zowel kleinere als grotere partijen een rol. Locsense wil zich verder positioneren in deze markt. De opdracht bestaat uit het opzetten van een marketing plan en de implementatie hiervan. Hierbij heb je de volgende doelen voor ogen:

 • Werken aan de zichtbaarheid van Locsense bij relevante doelgroepen. Via LinkedIn, Instagram en relevante platformen.
 • SEO-optimalisatie
 • Ontwerpen van marketingmateriaal zoals flyers, one-pagers, advertenties
 • Content optimalisatie van de website
 • Uitzetten van een contentstrategie

Profiel

Herken jij je in het volgende profiel:

 • master- of bachelorstudent commerciële economie of (technische) bedrijfskunde
 • affiniteit voor de technologiesector
 • ervaring met illustrator en/of photoshop
 • initiatiefrijk en creatief

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen worden gericht aan: Susan Roelofs, PhD (directeur Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.

Internship assignment: Marketing strategy development in-vitro testing

Internship at Locsense

Locsense B.V. is an innovative developer of bioelectronics. We contribute to the reduction and replacement of animal testing for drug development and cosmetics by developing measuring equipment for in-vitro testing. The Artemis impedance spectrometer/TEER detector is able to monitor cell growth, barrier integrity and cell activity. These parameters are relevant to e.g. to determine drug toxicity and efficacy. An example is the application to skin cells. Animal testing for cosmetic purposes has been banned since 2013. Testing cosmetic components on skin cells in culture is an alternative method. We develop and supply instruments to measure this and thus monitor growth and the degree of irritation / damage that may occur after exposure to components / ingredients for cosmetics, among other things.

Assignment

The in-vitro testing market for pharmaceutical and cosmetic ingredients is in full development and both smaller and larger parties play a role in this. Locsense wants to further position itself in this market. The assignment consists of market research and elaboration of the approach to this market. You deal with questions like: Working on the visibility of Locsense among relevant target groups. Via LinkedIn, Instagram and relevant platforms. SEO optimization Designing marketing materials such as flyers, one-pagers, advertisements Content optimization of the website Deploying a content strategy

profile

Do you recognize yourself in the following profile:

 • master or bachelor student commercial economics or business administration
 • affinity for the technology sector
 • experience with illustrator and/or photoshop
 • ready to take initiative and creative personality

Contact

Questions and applications can be directed to: Susan Roelofs, PhD (director Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.