For English please scroll down

Vacature: Werk-student software engineer (deeltijd of voltijds)

Locsense B.V.

Locsense B.V. is een innovatieve ontwikkelaar van in vitro bio-elektronische oplossingen. We dragen bij aan het verminderen en vervangen van dierproeven voor medicijnontwikkeling en cosmetica, door meetapparatuur voor in vitro testen te leveren. De Artemis-impedantiespectrometer/TEER is in staat om celgroei, barrière-integriteit en celactiviteit te monitoren. Deze parameters zijn relevant om b.v. toxiciteit en werkzaamheid van geneesmiddelen te bepalen.

Vacature

In deze rol implementeer je nieuwe functionaliteiten voor de volgende generatie impedantie spectroscopie producten. Je bent onderdeel van een team van software- en electrical engineers en krijgt de kans om mee te draaien binnen de verschillende innovatieve projecten waar Locsense in participeert. Het gaat hierbij o.a. om de volgende werkzaamheden:

 • GUI-implementatie
 • Front-end ontwikkeling C++
 • Testen van nieuwe hard- en software
 • Rapporteren van testresultaten

Profiel

Voor deze rol zoeken wij een student met kennis en/of ervaring in:

 • Technische informatica / Applied computer science
 • C++
 • Qt

Contact

Heb jij interesse in deze vacature? Neem dan contact op met: Susan Roelofs, PhD (CEO Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl. Bezoek voor meer informatie ook onze website www.locsense.nl

Vacancy: Working student software engineer  (part-time or full-time)

Locsense B.V.

Locsense BV is an innovative developer of in vitro bioelectronic solutions. We contribute to reducing and replacing animal testing for drug development and cosmetics by providing measurement equipment for in vitro testing. The Artemis Impedance Spectrometer/TEER detector is capable of monitoring cell growth, barrier integrity and cell activity. These parameters are relevant to e.g. determine drug toxicity and efficacy.

Vacancy

In this role you implement new functionalities for the next generation of impedance spectroscopy products. You are part of a team of software and electrical engineers and you will have the opportunity to participate in the various innovative projects in which Locsense participates. This includes the following activities:

 • GUI-implementation
 • Front-end development C++
 • Testing of new hard- and software
 • Reporting testresults

Profile

For this role we are looking for a student with knowledge and/or experience in:

 • Applied computer science
 • C++
 • Qt

Contact

Are you interested in this vacancy? Please get in touch with Susan Roelofs, PhD (CEO Locsense B.V.), via email: s.h.roelofs@locsense.nl. For more information visit www.locsense.nl