For English scroll down

Vacature: Backend developer

Locsense B.V.

Heb jij een passie voor geavanceerde technologie en softwareontwikkeling? Gedij jij in een dynamische omgeving waar innovatie de norm is? Dan hebben wij een leuke kans voor jou! Locsense B.V. is een innovatief bedrijf wat lab instrumenten ontwikkelt en levert voor in-vitro testen. In-vitro celkweektechnologie op basis van menselijk materiaal neemt een vlucht, mede omdat dit in potentie een betere voorspellende waarde heeft voor medicijn effectiviteit en toxiciteit dan dierproeven. De Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is geschikt voor het monitoren van cel groei, celkweek kwaliteit en cel activiteit.

Functieomschrijving

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van cloudgebaseerde oplossingen voor onze volgende generatie impedantie spectroscopie producten. Idealiter heb je ervaring met:

 • Cloudservers instellen en beheren (AWS, Azure of Google Cloud)
 • Zorgen voor best practices op het gebied van beveiliging bij softwareontwikkeling
 • Backend-ontwikkeling met behulp van Python voor analyse en implementatie van algoritmen
 • RESTful API-ontwerp en -implementatie
 • Databasebeheer (SQL/NoSQL)
 • Containerisatie (Docker)
 • Unit testen en codekwaliteit garanderen

Extra vaardigheden

 • Ervaring met JavaScript UI-ontwikkeling is een pluspunt
 • Bekendheid met moderne frontend-frameworks (React, Angular of Vue.js)
 • Kennis van CI/CD-pijplijnen
 • Versiebeheer met Git

Profiel

Je bent een software ontwikkelaar die het leuk vindt om in teamverband te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast beschik je over een afgeronde opleiding in informatica / software engineering (MSc.) of aantoonbare relevante ervaring en opleiding. Je hebt een sterke kennis van Python en bent bereid om ontbrekende kennis van technologieën op te doen.

Verantwoordelijkheden

• Ontwikkelen en onderhouden van cloud-based applicaties voor in-vitro testinstrumenten
• Zorg ervoor dat er robuuste beveiligingsmaatregelen zijn voor alle software oplossingen
• Samenwerken met het team om efficiënte algoritmen te ontwerpen en te implementeren
• Integreer en beheer databases, waardoor de integriteit en toegankelijkheid van gegevens wordt gewaarborgd
• Werk aan zowel backend als, bij voorkeur, frontend aspecten van de software stack
• Continu verbeteren en optimaliseren van de prestaties van bestaande systemen
• Uitvoeren van unit testen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de code te waarborgen

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen worden gericht aan: Susan Roelofs, PhD (directeur Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.

Vacancy: Back-end Developer

Locsense B.V.

Are you passionate about cutting-edge technology and software development? Do you thrive in a dynamic environment where innovation is the norm? If so, we have an exciting opportunity for you! Locsense B.V. is an innovative company that develops and supplies lab instruments for in-vitro testing. In-vitro cell culture technology based on human material is taking off, partly because it has the potential to have a better predictive value for drug effectiveness and toxicity than animal testing. The Locsense Artemis impedance spectrometer/TEER detector is suitable for monitoring cell growth, cell culture quality, and cell activity.

Position

Within this position, you will be responsible for the development and maintenance of cloud-based solutions for our next-generation impedance spectroscopy products. Ideally, you have experience with:

 • Setting up and managing cloud servers (AWS, Azure, or Google Cloud)
 • Ensuring security best practices in software development
 • Backend development using Python for algorithm analysis and deployment
 • RESTful API design and implementation
 • Database management (SQL/NoSQL)
 • Containerization (Docker)
 • Unit testing and ensuring code quality

Additional Skills

 • Experience with JavaScript UI development is a plus
 • Familiarity with modern frontend frameworks (React, Angular, or Vue.js)
 • Knowledge of CI/CD pipelines
 • Version control with Git

Your profile

Je bent een softwareontwikkelaar die graag in teamverband werkt en verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast beschik je over een afgeronde opleiding informatica/software engineering (MSc.) of aantoonbare relevante ervaring en opleiding. Je hebt een sterke kennis van Python en bent bereid om ontbrekende technologieën te leren.

Verantwoordelijkheden

 • Ontwikkel en onderhoud cloudgebaseerde applicaties voor in-vitro testinstrumenten
 • Zorg ervoor dat er robuuste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen voor alle software oplossingen
 • Werk samen met het team om efficiënte algoritmen te ontwerpen en te implementeren
 • Integreer en beheer databases en zorg voor gegevensintegriteit en toegankelijkheid
 • Werk aan zowel de backend als, bij voorkeur, frontend aspecten van de softwarestack
 • Verbeter en optimaliseer voortdurend de prestaties van bestaande systemen
 • Voer unit-tests uit om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de code te garanderen

Contact

Questions and applications regarding this position can be directed to: Susan Roelofs, PhD (CEO Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.