For English scroll down

Vacature: Embedded software ontwikkelaar

Locsense B.V.

Heb jij een passie voor geavanceerde technologie en softwareontwikkeling? Gedij jij in een dynamische omgeving waar innovatie de norm is? Dan hebben wij een leuke kans voor jou! Locsense B.V. is een innovatief bedrijf wat lab instrumenten ontwikkelt en levert voor in-vitro testen. In-vitro celkweektechnologie op basis van menselijk materiaal neemt een vlucht, mede omdat dit in potentie een betere voorspellende waarde heeft voor medicijn effectiviteit en toxiciteit dan dierproeven. De Artemis impedantie spectrometer/TEER detector is geschikt voor het monitoren van cel groei, celkweek kwaliteit en cel activiteit.

Functieomschrijving

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor embedded software ontwikkeling voor de volgende generatie impedantie spectroscopie producten. Je werkt aan de hele digitale signaalketen: van signaalgeneratie en filtering tot interpretatie van signalen. Daarnaast houd je je bezig met implementatie van de netwerk- en communicatieprotocollen. Idealiter heb je ervaring met:

 • Microprocessoren of microcontrollers
 • embedded software ontwikkeling
 • digital signal processing
 • communicatie protocollen, TCP/ UDP/UART/SPI/I2C
 • FPGA implementatie, danwel de interesse om hiermee aan de slag te gaan

Profiel

Je bent een ervaren software ontwikkelaar (>3 jaar), die het leuk vindt om in een team te werken. Je neemt verantwoordelijkheid. Daarnaast ben je in het bezit van een afgeronde opleiding in informatica / embedded systemen (MSc.) of aantoonbare relevante ervaring en opleiding en heb je kennis van C / C++

Contact

Vragen en sollicitaties kunnen worden gericht aan: Susan Roelofs, PhD (directeur Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.

Vacancy: Embedded software developer

Locsense B.V.

Are you passionate about cutting-edge technology and software development? Do you thrive in a dynamic environment where innovation is the norm? If so, we have an exciting opportunity for you! Locsense B.V. is an innovative company that develops and supplies lab instruments for in-vitro testing. In-vitro cell culture technology based on human material is taking off, partly because it has the potential to have a better predictive value for drug effectiveness and toxicity than animal testing. The Locsense Artemis impedance spectrometer/TEER detector is suitable for monitoring cell growth, cell culture quality and cell activity.

Position

Within this position you are responsible for embedded software development for next generation impedance spectroscopy products. Ideally you have experience with:

 • Microprocessors or microcontrollers
 • embedded software development
  digital signal processing
 • communication protocols, TCP/UDP/UART/SPI/I2C
 • FPGA implementation, or the interest to get started with this

Your profile

You are an experienced software developer (>3 years), who enjoys working in a team. You take responsibility. In addition, you are in possession of a completed education in computer science / embedded systems (MSc.) or demonstrable relevant experience and education and you have knowledge of C / C ++

Contact

Questions and applications regarding this position can be directed to: Susan Roelofs, PhD (CEO Locsense B.V.), email: s.h.roelofs@locsense.nl.